Azad ticarət imkanları

Azərbaycan Respublikasının aşağıdakı dövlətlərlə ikitərəfli Azad Ticarət Sazişləri mövcuddur:

 

 • Rusiya Federasiyası
 • Gürcüstan
 • Qazaxıstan Respublikası
 • Ukrayna
 • Belarus Respublikası
 • Özbəkistan Respublikası
 • Türkmənistan
 • Qırğız Respublikası
 • Moldova Respublikası
 • Tacikistan Respublikası

 

Bundan əlavə, GUAM iştirakçısı olan dövlətlər (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova) arasında çoxtərəfli Azad Ticarət Sazişi mövcuddur.

 

Azad Ticarət Sazişlərinin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

 

 • Sazişin bir tərəfinin gömrük ərazisinə aid olan və digər tərəfin gömrük ərazisi üçün nəzərdə tutulmuş malların ixrac və idxalı üçün gömrük rüsumlarının və ona ekvivalent ödənişlərin olmaması;
 • Kvota və digər kəmiyyət məhdudiyyətlərinin tətbiqindən yayınmaq haqqında tərəflərin öhdəlikləri;
 • Ayrıseçkilik əleyhinə olan milli rejim və ən əlverişli ölkə rejiminin tətbiqini nəzərdə tutan qaydalar;
 • Tranzitin azad şəkildə həyata keçirilməsi;
 • Malların mənşəyinin müəyyən edilməsi üzrə xüsusi qaydaların mövcud olması.