Bir pəncərə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 aprel tarixli, 865 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin  6.0.10-cu bəndinə əsasən İdarəedici təşkilat sənaye parkında tikintiyə və tikinti obyektinin istismarına icazənin alınması ilə bağlı sənaye parkının rezidentinin adından təmsilçilik (“bir pəncərə”) funksiyasını yerinə yetirir.